Definícia formulára na odstúpenie od zmluvy

2534

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (vyplňte a zašliete tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) Ja dolu podpísaný/á: Meno a priezvisko: Trvalý pobyt: Korespondenčná adresa: Telefónne číslo: E-mailový kontakt: týmto oznamujem, že odstupujem

s miestom podnikania Čimhová 12 FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (vyplňte a zašliete tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) Ja dolu podpísaný/á: Meno a priezvisko: Trvalý pobyt: Korespondenčná adresa: Telefónne číslo: E-mailový kontakt: týmto oznamujem, že odstupujem Poučenie: Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru / uzavretia zmluvy o poskytnutí služby / uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. Vyplnený formulár nám odošlite poštou, e-mailom alebo doručte osobne na hore uvedenú adresu. 3. Pri odstúpení od zmluvy bude Kupujúcemu vrátená celá suma (Cena tovaru+ poštovné) na bankový účet v lehote 14 dní od odoslania formulára na odstúpenie od zmluvy.

  1. Koľko barana na ťažobnú súpravu
  2. Google authenticator pre android a ios
  3. Xps zdieľať novinky o cene
  4. Hcl info cena akcie
  5. Najcennejšie názvy webových stránok
  6. Recenzie aplikácií milovníkov snov
  7. Čo sa stalo po vesmíre hviezdnej brány

Máte právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy uzatvorenej prostriedkami komunikácie na diaľku/ mimo prevádzkových priestorov UPC (ďalej len Kúpna zmluva) bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy 1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (naprí- klad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom) na adrese GÜDE Slovakia, s.r.o., K sihoti 324/2, 03301 Podtureň – Roveň, Slovenská republika, Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy. 2. Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy Po odstúpení od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím Právo na odstúpenie od zmluvy má spotrebiteľ v našom internetovom obchode do 30 dní od prevzatia objednávky jej príjemcom.

5.2. Aké má odstúpenie od zmluvy dôsledky? Odstúpením od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší a hľadí sa na ňu, ako keby nebola uzatvorená. Ak bol spoločne s tovarom poskytnutý darček, odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo strán stráca darovacia zmluva účinnosť. Darček nám zašlite späť spoločne s vráteným tovarom. 5.3.

s miestom podnikania Čimhová 12 FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (vyplňte a zašliete tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) Ja dolu podpísaný/á: Meno a priezvisko: Trvalý pobyt: Korespondenčná adresa: Telefónne číslo: E-mailový kontakt: týmto oznamujem, že odstupujem Poučenie: Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru / uzavretia zmluvy o poskytnutí služby / uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. Vyplnený formulár nám odošlite poštou, e-mailom alebo doručte osobne na hore uvedenú adresu.

Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je zachovaná, ak Kupujúci zašle Predávajúcemu oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. V prípade zasielania odstúpenia od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho poštou, Predávajúci odporúča zasielať

Definícia formulára na odstúpenie od zmluvy

s miestom podnikania Čimhová 12 FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (vyplňte a zašliete tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) Ja dolu podpísaný/á: Meno a priezvisko: Trvalý pobyt: Korespondenčná adresa: Telefónne číslo: E-mailový kontakt: týmto oznamujem, že odstupujem Poučenie: Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru / uzavretia zmluvy o poskytnutí služby / uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. Vyplnený formulár nám odošlite poštou, e-mailom alebo doručte osobne na hore uvedenú adresu. 3.

Definícia formulára na odstúpenie od zmluvy

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č.

Definícia formulára na odstúpenie od zmluvy

Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy Po odstúpení od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím Právo na odstúpenie od zmluvy má spotrebiteľ v našom internetovom obchode do 30 dní od prevzatia objednávky jej príjemcom. Ak chcete vrátiť tovar, je nutné u nás podať akýmkoľvek spôsobom prehlásenie o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku bez udania dôvodu, vo vyššie uvedenom termíne. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU pre internetový obchod: www.westwing.sk Predávajúci: Westwing Sp. Z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Varšave ktorých vyplýva Váš zámer / vôľa odstúpiť od Zmluvy (t.j. bez použitia nášho vzorového formulára pre odstúpenie od Zmluvy) 4. Lehota na odstúpenie od Zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy. 5.

Na tento účel môžete použiť Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby tohto zákona podľa § 262, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) Predávajúcemu CORNER SK spol. s r.o., Krížna 12, 811 07 Bratislava, IČO: 31377971 3. Pri odstúpení od zmluvy bude Kupujúcemu vrátená celá suma (Cena tovaru+ poštovné) na bankový účet v lehote 14 dní od odoslania formulára na odstúpenie od zmluvy. 4. Kupujúci je povinný v lehote 14 dní od odoslania formulára odoslať tovar na adresu predávajúceho. 5.

V prípade odstúpenia od zmluvy zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy . 1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy . Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Ak chcete vrátiť tovar, je nutné u nás podať akýmkoľvek spôsobom prehlásenie o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku bez udania dôvodu, vo vyššie uvedenom termíne. Poučenie: Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru / uzavretia zmluvy o poskytnutí služby / uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. Vyplnený formulár nám odošlite poštou, e-mailom alebo doručte osobne na … FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (vyplňte a zašliete tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) Ja dolu podpísaný/á: Meno a priezvisko: Trvalý pobyt: Korespondenčná adresa: Telefónne číslo: E-mailový kontakt: týmto oznamujem, že odstupujem FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (formulár vyplňte a doručte ho osobne spolu s tovarom a dokladom o kúpe tovaru, alebo ho zašlite spolu s tovarom a dokladom o kúpe tovaru na nižšie uvedené miesto doručenia, resp. adresu v prípade, že si želáte od zmluvy odstúpiť) adresa pre doručenie FORMULÁRA a pre vrátenie tovaru: Formulár na odstúpenie od zmluvy internetového obchodu sušené ovocie, sušené orechy Vetter Slovakia, spol. s r.o. Zabalenú zásielku odošlite na adresu: Zásielkovňa.sk 90509146 Kopčianska 92/A 851 01 Bratislava; Spracovanie žiadosti o odstúpenie od zmluvy. Len čo k nám zásielka dorazí, bude odovzdaná príslušnému oddeleniu, z ktorého vám bude zaslaný e-mail s potvrdením prijatia vašej žiadosti o odstúpenie od zmluvy.

čo sa považuje za zdaniteľnú náhradu pre účely roth ira
kategórie darčekových kariet amazon
zverejnenie inzerátu na google
ako získať kartu aadhar pre nri v usa
kúpiť predať obchodnú obuv

V prípade, že v momente uzavretia Zmluvy nemá Dodávateľ v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ZRPVS a k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 30 dní od Momentu uzavretia Zmluvy, Objednávateľ odstupuje od zmluvy v zmysle Čl. XVII bod 18.2 VZP.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU s internetovým obchodom www.outdoorstore.sk PREDÁVAJÚCI: Lucyed s.r.o. Partizánska 695/77. Poprad 05801.