Metóda požiadavky dostať nie je podporovaná swagger-ui

6291